STRONA GŁÓWNA

OFERTA

KONTAKT

LOKALIZACJA

OFERTA KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Potocka świadczy pomoc prawną przede wszystkim klientom indywidualnym, oferując zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych oraz obronę w sprawach karnych i karno-skarbowych we wszystkich instancjach aż do prawomocnego zakończenia sprawy, a także reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych, w tym: sporządzanie  projektów umów, pozwów, pism, odwołań, apelacji, prowadzenie spraw i reprezentacja w sądach, urzędach oraz wobec innych osób w zakresie:

prawa cywilnego, m.in. postępowania dotyczące nieruchomości, w tym: nabycie prawa własności przez zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego, postępowanie o wydanie nieruchomości (o eksmisję), odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości, ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, postępowanie przed sądem wieczysto księgowym; windykacja wierzytelności, redagowanie umów cywilnoprawnych, interpretacja umów cywilnoprawnych;

prawa rodzinnego, m.in. postępowania dotyczące rozwodu z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie małżonka, separacji, podziału majątku wspólnego małżonków, ustanowienia rozdzielności majątkowej, alimentów i ustalania kontaktów z dziećmi, podwyższenia i obniżenia alimentów ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa;

prawa spadkowego, m.in. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, umowne i sądowe zniesienie współwłasności i dział spadku, sprawy o zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia, unieważnienie testamentu lub darowizny, doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu z uwzględnieniem wydziedziczenia, zapisu i polecenia, pomoc w wypełnianiu formularzy do urzędu skarbowego celem zgłoszenia masy spadkowej do opodatkowania;

prawa pracy, m.in. postępowania dotyczące stosunku pracy, zakazu konkurencji;

prawa karnego, m.in. uczestnictwo w postępowaniach karnych, w postępowaniach w sprawach o wykroczenia karne oraz karno-skarbowe.

Kancelaria posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców zarówno w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, jak również w bieżącym doradztwie prawnym w zakresie obrotu gospodarczego i prawa nieruchomości, w tym analiza formalno-prawna umów, przygotowywanie opinii prawnych.

Wynagrodzenie za zlecenie prowadzenia sprawy sądowej ustalane jest indywidualnie z klientem i zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania, w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. Podstawą ustalania wynagrodzenia za prowadzenie sprawy są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn.zm.)
Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym od każdej dokonanej w sprawie czynności.